Önskepartiet

Önskepartiet

För framtiden och för ett bättre Sverige Önskepartiet är Nu ett avslutat kapitel i Svensk Politik! 2014-06-01

 

 

 

Önskepartiet är nu ett avslutat kapitel! 2014-06-01

Utan medlemmar och medborgare som vill arbeta med partiet finns det ingen annat alternativ än nedläggning

Hemsidan kommer att finnas kvar.

 

Jag, Sverre Kemi, ordförande & visionär, vet inte vilket parti jag kommer att rösta på i valet år 2018, tipsa gärna om nya och idérika partier till info@onskepartiet.se

 

Du som läser Önskepartiets innehåll och partiprogram får gärna genomföra våra idéer och visioner! Det behövs nytänkande inom Svensk politik!

 

0% Arbetslöshet

 

Vi ska starta ett nytt system där vi inför Garantilön = 18000:-/ månad eller 107:-/ timme. Medborgaren arbetar 40 timmar per vecka i samhällstjänst inom Stat/ Kommun och delvis privat.

 

Arbeten inom Garantilönen:

Vi kommer att avveckla olika arbeten och de arbeten som genom entreprenad görs inom Stat och Kommun, förutom de arbeten som sker med maskiner eller motorfordon. Även arbete inom den privata sektorn i glesbygd.

 

De arbeten som inte behöver högskoleutbildning ska ersättas med Garantilönsarbeten. Exempelvis: Vaktmästare, vårdbiträden, lokalvårdare, obehörig lärare och förskolelärare, lagerarbetare, arkivmedarbetare, telefonister, sekreterare, ledsagare, vård av nära anhörig, ta hand om sina barn i hemmet (minst fyra barn under 15 år), snöskottning, städning av allmänna utrymmen, turistvärdar, skogsvårdare, guider, assistenter, nattvandrare, skolvärdar, informatörer, film och musikproducenter, arbete på livsmedelsbutik i glesbygd o.s.v.

Listan kan göras lång...

 

De som idag arbetar inom dessa yrken behåller sina anställning och lön. Dessa yrken övergår automatiskt till Garantilöns arbeten vid uppsägning eller pension.

 

Vi avvecklar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och de delar inom Socialtjänsten som förmedlar ersättningar.

 

Vi inför Garantilön vid studier på Gymnasium, Yrkesskola och Högskola, max 400 poäng.

 

Garantilönen gäller även för studier i andra länder.

 

Alla sjuka, de med funktions-nedsättningar och pensionärer har Garantilön som grund.

18000:-/ månad brutto, eller 107:-/timme brutto.

 

De som är sjuka eller har funktionshinder arbetar efter förmåga. De pensionärer som vill arbeta efter 65 år gör det efter förmåga och vilja.

 

Samtidgt inför vi minimilön inom alla yrken för att förebygga löne- dumpningar. Minimilönen blir likvärdig Garantilönen.

 

Garantilönen uppdateras varje år för att inte förlora sitt värde.

 

 

 

 

 

 

 

0% Arbetsgivaravgifter för företagaren (VD)

 

Vi ska införa 0% i arbetsgivar- avgifter för företagaren (VD) i alla företag, och sänka arbetsgivar-avgifterna i fåmansföretag.

 

Nystartade företag och småföretag ska få en hållbar ekonomi genom minskade kostnader/administration för att de kan fortsätta sin verksamhet och på sikt anställa nya medarbetare.

 

Företagaren betalar endast skatt på uttagen lön. Försäkringar, olycksfall/ sjukförsäkring och framtida pension står företagaren för själv. Som grund i pensionen finns alltid Garantilön.

 

Vi ska minska administration, kostnader, arbetsgivaravgifter och skatter för alla verksamma företag i Sverige.

 

Vi ska höja upp gränsvärdena för representation i Sverige, för att stimulera restaurang, konferens och hotell näringen.

 

Vi ska avveckla förmånsvärdet helt för miljöbilar och dess parkering.

 

Alla företag ska betala skatt på vinst i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskepartiet:

 

Bostadsgaranti

 

Rikstäckande Kollektivkort - Max 100:-/ månad

 

Sänkt matmoms = 6%

& 0% för EKO/KRAV

 

Snus - Vi tar bort tobaksskatten på all form av snus, enbart moms 12% tillkommer .

 

Sänkt moms till 6% på alla tjänster och upplevelser inom turistnäringen

 

Halverade grupper/klasser i förskola, grundskola & på gymnasium

 

Betydligt fler vårdbiträden genom Garantilönen

 

Ett nytt bonus (vinst) system för privata aktörer inom skola, vård & omsorg

 

Sänkt drivmedelsskatt

 

50% av banker och finans/riskkapital- företagens årliga nettovinster ska fördelas till alla pensionärer med låga pensioner

 

Bättre villkor för ensamstående föräldrar och pensionärer

 

Semestervecka 6

 

4 timmar friskvård/vecka på betald arbetstid

 

Djuren ska få större rättigheter i Sverige

 

Vi avvecklar Landstinget & bantar ner all Statlig/Kommunal administration

 

Hårdare regler och lagar gällande hemkommande terrorister och de som åker till andra länder för att utföra terrorism

 

Övrigt, se Vår politik A-Ö

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved